Γενική Υποστήριξη
#5531 από tmarinop
11 Δεκ 2018, 2:43
Καλησπέρα σας.

Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε βελτιώσεις που μπορώ να κάνω πάνω στο SEO επομένως και στο pagespeed της σελίδας μου. Το GTMetrix μου προτείνει να κάνω browser caching σε κάποια συγκεκριμένα js αρχεία προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα του site μου. Έχω ήδη προσθέσει το παρακάτω κώδικα στο htaccess μου για browser caching. Γνωρίζει κανείς τι παραπάνω μπορώ να κάνω για να συμπεριλάβω τα συγκεκριμένα αρχεία στο caching; Έριξα μια ματιά σε διάφορα forums αλλά δεν είδα κάποιος να βάζει συγκεκριμένα αρχεία παρα μόνο τύπους αρχείων. Πχ αυτό το αρχείο https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours) που μου προτείνεται, πως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί; Δε θα έπρεπε ήδη να το κάνει caching εφόσον υπάρχει ο τύπος javascript στο htaccess;

Ευχαριστώ εκ τω προτέρων.

## BEGIN EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
ExpiresDefault "access plus 1 month"
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
# Your document html
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
# Data
ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"
# Feed
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
# Favicon (cannot be renamed)
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"
# Media: images, video, audio
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"
# HTC files (css3pie)
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"
# Webfonts
ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
# CSS and JavaScript
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
<IfModule mod_headers.c>
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
</IfModule>
## END EXPIRES CACHING
#5532 από Alexandra
11 Δεκ 2018, 17:50
Καλησπέρα,
Δοκίμασε να προσθέσεις κάτω από το ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
Κώδικας: Επιλογή όλων<FilesMatch "analytics\\.js$">
    ExpiresByType text/javascript "access plus 2 hours"
</FilesMatch>
#5533 από tmarinop
15 Δεκ 2018, 18:13
Καλησπέρα,

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Να το προσθέσω δηλαδη απο κάτω και όχι να το αντικαταστήσω με αυτό;

<IfModule mod_headers.c>
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
#5534 από Alexandra
15 Δεκ 2018, 23:29
Καλησπέρα, δες πάλι την προηγούμενη απάντηση μου το τροποποίησα να χρησιμοποιεί ExpiresByType.
#5536 από tmarinop
18 Δεκ 2018, 1:34
Καλησπέρα,

Το πρόσθεσα στο htaccess αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται το αρχείο στο GTmetrix οπότε μάλλον δε το έπιασε. Γνωρίζετε αν μπορώ να δοκιμάσω κάτι ακόμα;

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Μέλη σε αυτό το φόρουμ: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 15 επισκέπτες